De restauratief tandarts herstelt tanden en kiezen bij ernstige gebitsslijtage en na verlies van tanden en of kiezen.