Een orthodontist werkt met een behandelplan waarin de verschillende fases van de behandeling worden aangegeven. In het behandelplan staat wat er verbeterd gaat worden en op welke manier.

Bij zo’n behandelplan komt meer kijken dan alleen het verplaatsen van tanden of kiezen. Ook je kaken moeten in een goede positie worden gebracht en er moet een evenwicht worden bereikt tussen je gebit, kaakgewricht, tong, wangen en lippen. Alle informatie en alle overwegingen van de orthodontist komen samen in het behandelplan. Het plan wordt van tevoren met je besproken. Je krijgt daarbij ook een inschatting van de behandelingsduur. En er hoort ook uitleg bij over de kosten en hoe die zijn opgebouwd.

Orthodontisch onderzoek

Om na de eerste kennismaking een goed behandelplan te kunnen maken is een orthodontisch onderzoek nodig.
Als je later wilt weten wat het resultaat van de behandeling is, moet je eerst de beginsituatie goed kennen. Tijdens het onderzoek worden digitale röntgen- en gewone foto’s gemaakt van je gebit en van je gezicht. En er worden 3D scans of tandafdrukken gemaakt voor gebitsmodellen. Dat is nodig om de behandeling te kunnen voorbereiden en om na afloop te kunnen zien wat er veranderd is.

Foto’s

Foto’s van de voorkant en de zijkant

 

Röntgenfoto’s

De orthodontist wil graag weten hoe de stand van je kaken is en hoe je tanden in het kaakbot zitten. Daarom maakt hij van verschillende kanten röntgenfoto’s van je gebit. Op die foto’s kan de orthodontist ook zien welke tanden en kiezen nog moeten doorkomen.  En ook is zichtbaar of er tanden zijn die helemaal ontbreken. Het is ook mogelijk dat door de foto duidelijk wordt dat er tanden scheef in je kaak liggen. Die kunnen zonder ingrijpen niet goed doorkomen. De foto’s zijn digitaal en je kunt ze meteen op het scherm zien. Hieronder zie je een paar voorbeelden van deze rontgenfoto’s.

Een overzicht (OPT) laat in één foto je hele gebit zien.

In een overzichtsfoto van een kind zie je ook alle tanden die nog niet gewisseld zijn. De orthodontist krijgt zo een indruk van de eventuele problemen die bij het wisselen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld tanden en kiezen waarvoor niet genoeg plaats is.

OPT Röntgenfoto

Op deze overzichtsfoto wijzen de witte pijlen naar twee bovenhoektanden die zijn vast gelopen. Ze kunnen niet vanzelf wisselen. De groene pijlen wijzen naar de kleine kiezen en de hoektand onder die ook nog moeten wisselen.

 

Bij een volwassene zijn alle tanden aanwezig.

Lateraal betekent van de zijkant

Een röntgenfoto van de zijkant (lateraal RSP) laat, naast tanden en kiezen, ook de stand en de groeirichting van je kaken goed zien. Steken je voortanden te ver naar voren of heb je een verkeerde beet?

RSP overzichtsfoto van de zijkant

Op deze foto vanaf de zijkant kan je goed zien hoe groot de overbeet is. Deze jongen bijt daardoor in zijn gehemelte met zijn ondertanden. De onderkaak is in verhouding ook te klein.

Gipsafdruk of 3-D scan

De orthodontist heeft een nauwkeurige kopie van de stand van je tanden en kiezen nodig. Hiervoor wordt een een 3D scan of gebitsafdruk van je tanden en kiezen gemaakt.

Een 3D scan maken van je gebit

een bewerkte 3D scanEen bewerkte 3D scan van een gebit met overbeet en scheven tanden.

Een gipsafdruk maken

Het model, de 3D weergave van het gebit, laat de orthodontist goed de vorm van de tandbogen zien. Een tandboog is de rij tanden en kiezen van één kaak. Ook de vorm en grootte van de aanwezige tanden wordt duidelijk en of er voldoende ruimte is.
Het model geeft de orthodontist ook een overzicht van jouw beet; de manier waarop je boven- en ondertandbogen op elkaar staan. Met behulp van de 3D scan of het gipsmodel kan er ook een beugel worden gemaakt die precies in je mond past!

3D model

De orthodontist wil nog meer van je weten

Tijdens het onderzoek worden veel vragen gesteld over bijvoorbeeld je gezondheid, je ontwikkeling, of je tandenknarst en of je goed door je neus kunt ademhalen, enz. De orthodontist kijkt ook voor de zekerheid of je mondhygiëne goed is en of je gaatjes of tandvleesontsteking hebt.
Het is belangrijk dat de orthodontist weet wat je wilt en hoe jij in elkaar zit. Doe je aan hockey of speel je dwarsfluit, of zit je op een speciale school. De orthodontist wil weten of je ongelukken hebt gehad waardoor je gebit beschadigd is en of er tanden en kiezen getrokken zijn. De orthodontist kan zo tijdens het kiezen van de beugel rekening houden met je lifestyle, je geschiedenis en je gewoontes.
Natuurlijk is het ook van belang te zeggen of je opziet tegen bepaalde beugels. Misschien wil je wel een beugel, maar wil je geen buitenbeugel. De orthodontist zal zoveel mogelijk rekening houden met je wensen en je uitleggen welke (andere) mogelijkheden er zijn.

Behandelplan

Als alle gegevens zijn verzameld en bekeken kan de orthodontist een definitief plan maken en met je bespreken. Hij kiest de meest geschikte beugel, die wordt afgestemd op jouw gebit en op het gewenste eindresultaat.