De bovenlip en kaak zijn voor de geboorte tijdens de vorming van de mond niet goed aan elkaar gegroeid. De boven-lip, en/of de bovenkaak en/of het gehemelte kunnen zijn gespleten. Het kan aan een kant van de bovenlip/kaak voorkomen maar ook links en rechts.