De ondervoortanden staan verder naar voren dan de bovenvoortanden.